Home » Tarieven » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

- De eigenaar dient zelf een AVP (aansprakelijkheidsverzekering) te hebben, hij/zij blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond.
- De eigenaar is verantwoordelijk voor de inentingen. Cocktail - en Kennelhoestenting zijn verplicht.
- Uw hond dient te luisteren naar de basiscommando’s. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de hond aan de riem blijven tijdens de wandeling.
- De hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen.
- De eigenaar accepteert dat de hond bij thuiskomst vies en nat kan zijn. We drogen uw hond altijd af en proberen hem zo droog en schoon mogelijk thuis te brengen. 

- De hond(en) moet een goede halsband of goed tuig dragen, dat niet los laat tijdens de wandeling.

- De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.

- U blijft aansprakelijk voor schade aangericht door uw hond aan derden en goederen.

- Mocht er iets gebeuren tijdens het vervoer en of het uitlaten van uw hond dan heeft uitlaatservice Krimpenerwaard het recht om naar de dichtstbijzijnde dierenarts te gaan om uw hond te laten behandelen. De kosten zijn te allen tijde voor de eigenaar.

 

RECHTEN EN PLICHTEN 

- Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard haalt de hond op en brengt de hond thuis op het afgesproken adres. 
- Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard is niet aan te merken als bezitter van de hond(en)

- Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om en zal de hond(en) altijd met de grootst mogelijke zorg te behandelen.
- Bij extreme weersomstandigheden zoals warmte, kou, zware regen, onweer, storm, gladheid en zware sneeuwbuien kan Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard om veiligheidsreden de wandeling inkorten of annuleren. Bij annulering van de wandeling door Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard worden er geen kosten in rekening gebracht.

- Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard is niet aansprakelijk voor ongevallen, dierenartskosten of enige vorm van materiële of niet-materiële schade aan derden en/of honden en/goederen binnen of buiten de uitlaatgroep.

 - Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.

- Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard behoudt zich het recht voor de hond(en) uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag.
- Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien verdacht wordt dan wel bewezen is, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft.
- Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard heeft het recht om de opdracht tijdelijk of non actief te zetten gedurende een vakantieperiode van twee weken. Dit zal minimaal 4 weken van de voren op de website worden vermeld.
- Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard laat de honden op feestdagen alleen uit in overleg.
- Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard behoudt zich het recht om tijdens ziekte af te zien van het uitlaten van de hond. Dit word zo spoedig mogelijk aan de eigenaar gemeld. In overleg kan er ook voor vervanging gezorgd worden.
- Alleen gecastreerde reuen worden toegelaten voor de groepswandeling.
-Loopse teefjes mogen gedurende de loopsheid periode niet mee met de groepswandeling.
 
BETALINGEN
Betalingen dienen altijd binnen 7 dagen na de factuurdatum betaald te worden per bank of contant.
- Bij niet tijdige betaling behoudt Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard zich het recht de overeenkomst te ontbinden.
- Annuleren dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden. Indien annulering later plaatsvindt, wordt de volledige prijs van één uitlaatbeurt in rekening gebracht.
- Betalingen voor vakantieopvang dienen vooraf betaald te worden.